Ua | Ru | En
+38 (0352) 52-78-71
+38 (0352) 23-52-16
   vinitex@vinitex.com.ua
Новиниархів ПАТ → Чергові загальні збори 2014
Назад

Шановний акціонере!
Публічне акціонерне товариство «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»
(далі – Товариство),

місцезнаходження: 46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Текстильна , 5, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2014 року об 15 год. за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна , 5, у приміщенні актового залу Товариства.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах акціонерів проводитиметься 11 квітня 2014 року з 14 год. до 14.45 год., за місцем їх проведення.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 07 квітня 2014 року.
 
Порядок денний:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
4. Звіт наглядової ради за 2013рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2013рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за 2013рік.
7. Про затвердження вчинених Товариством значних правочинів в 2013 році та в 2014 році - до дати загальних зборів акціонерів.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення,надання поруки по кредитах та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів додатково - доручення, оформлене згідно чинного законодавства.
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за місцезнаходженням Товариства, телефон (0352)25-49-90
Наглядова рада ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»
дата розміщення 09/03/2014р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» за 2013 рік

ПРОТОКОЛ чергових зборів 11 квітня 2014
д
ата розміщення 13/04/2014р.


Вгору
Назад
розробка сайту: vlasne.info